Startsida BalestrandKontaktLokaletOpningstiderVisjon

Bensen Bar

Sist oppdatert: 13. desÅpent 21. desember og 2. juledag (26.des)


Vi held ope frå kl. 22.

Som alltid; Cash Only, og ope til 02.00Om du har innspel og forslag til aktivitetar og andre tiltak er det berre å poste på

Bensen Bar held til i den fagre bygda Balestrand som om den ikkje ligg midt i, så ligg den midt på Sognefjorden (rett vert desse preposisjonane ikkje uansett). Bygda ber same namnet som den minst like fagre kommunen. Bensen Bar er i hovedsak for bygdefolket i kommunen - og sjølvsagt også for dei som ynskjer å verta kjende med bygdefolket. Vi ligg midt i smørauga. Vi ligg altså sentralt i Balestrand - og det er ikkje utruleg at Bensen Bar er det første du ser når du kjem hit. Hiv deg med på facebooken!

Vi held ope når det passar og party-mooden er der. Sjekk opningstider for sommeren 2012!