Startsida BalestrandKontaktLokaletOpningstiderVisjon

Visjon

Sist oppdatert: 27. okt
Bensen Bar skal vera ein uformell møtestad for Balestrendingar, med særleg fokus på å:
• Knyte eldre ungdom med oppvekst el. liknande til bygda.
• Vera ein sjølvsagt uformell møtestad på tvers av generasjonar, arbeid, interesser m.m.
• Bidra til ei opnare og større samkjensle i bygda
• Vera ein triveleg stad der alle kjenner seg velkomne.

Vi ser spesielt at arbeidet med å få kryssa generasjonar er ei utfordrande oppgåve. Difor oppfordrar vi spesielt dei på 40+ å kome med innspel til oss om kva som kunne gjera Bensen Bar til ein plass dei kunne teke turen ein fredag eller laurdagskveld.