Startsida BalestrandKontaktLokaletOpningstiderVisjon

Kontakt

Sist oppdatert: 11. feb
Bensen Bar vert ikkje drive på fulltid - difor kan det vera vi ikkje er å treffe til alle døgnets tider. Men ringer du oss - så ringer vi deg så snart vi kan viss vi ikkje tek'an.

Kontaktinformasjon


E-post bensen@bensen.no

Facebook: Fjesboka vår

Postadressa vår er:
Balalii 6
6899 Balestrand

Besøksadressa er:
Holmen 8
6899 BALESTRAND

Hald deg oppdatert


Skriv deg på mail-lista info-subscribe@bensen.no og få rykande ferske oppdateringar om Bensen på epost.

Sjå oss hjå staten sine register i Brønnøysund


MekaniKaraneKjell Rune
Logistikksjef, teknisksjef og fagansvarleg bar. Forøvrig faglært mekanikar.
Nabokontakt for evt. klager, spørsmål mm.
Tlf: 90999337
Epost: smiley@bensen.no

Lars Jonas
Dagleg Leiar
Tlf: 97097667
Epost: lars@bensen.no